torsdag 4. desember 2008

Pappa sin dag

I dag blir pappa 80 år og her er teksten jeg sendte til avisene, ettersom de valgte en noe kortere versjon får dere det hele her helt eksklusivt:

Sin yrkeskarriere startet han på Fi-No-Tro i fødebyen Honningsvåg hvor han snart gjorde seg bemerket og ble valgt til kasserer i foreningen, før han avanserte til hovedtillitsvalgt og til formann i Samorganisasjonen. Da Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund etablerte eget kontor i Tromsø i 1963 ble han ansatt som den første Nord-Norges sekretæren. Hans oppgave ble å bedre forholdene for medlemmene i fiskeindustrien, men også å øke servicen for medlemmene i de øvrige bransjene i forbundet. Han ble også engasjert i fiskeripolitikk i sin helhet og markerte seg sterkt ved deltagelse i debatter både i avisene og i radio. På denne måten gjorde han NNN kjent og de ble en aktør å regne med i fiskeripolitiske spørsmål.
Som leder i forbundet fra 1977 fikk han nye oppgaver som han gikk løs på med vanlig energi og engasjement. Gjennom han fikk NNN en talsmann i LO; gjennom inntektspolitisk utvalg, i sekretariatet, forhandlingsutvalg og i representantskapet.
Som leder ble det også mer internasjonalt engasjement og både den nordiske og det europeisk samarbeidet opptok han sterkt.
Mot slutten av karrieren, og også noen år etter at han gikk av med pensjon i 1994, satt han som styreleder i Statens Kornforretning/Statkorn. Vervet gjorde overgangen til pensjonisttilværelsen mer glidende og han kan nå se tilbake på mange gode år som pensjonist.
-

Ingen kommentarer: