lørdag 20. april 2013

Krist kirkegård

I et foredrag på jobben denne uka hørte jeg om Krist kirkegård som ligger ved den svenske kirka i Oslo. Vi har gått forbi flere ganger, men trodd den hørte til kirka.

Nå vet vi bedre. Kirkegården ble opprettet i forbindelsen med pesten i 1654 og en av de første boktrykkerene i Christiania ble gravlagt der.

Stor var derfor skuffelsen da vi kom til låste porter, hvorfor i alle dager er portene låst midt på dagen?Kirkegården tilhørte senere militærvesenet så det er mange generaler og generalløytnanter som også ligger her. Fordi faren til Edvard Munch var militærlege ble hans hustru gravlagt her og senere også han og Edvards søster.

Men det viktigste er jo støtten over pestoffrene, antagelig det eldste monumentet i byen, fra 1654.

Mens vi sto der å undret oss kom det et annet par som var ute i samme ærend og de ble jo selvfølgelig også i stuss over låste porter. Vi snakket litt sammen og ettersom vi hadde lest oss opp på forhånd kunne vi fortelle litt om kirkegården, så ble det jo en fin historie utav det i alle fall.

Ingen kommentarer: