søndag 17. januar 2010

Årets varmeste dag

Som termometeret viser;


nesten mildvær i Oslo og vi er klar for langtur. Etter å ha avlevert bil til sønn og svigerdatter legger vi ut gjennom Ulven som er område mellom Økern og Teisen og som har sitt navn etter Ulven gård som nevnes først i middelalderen som kirkegods under Sankt Hallvardkatedralen. Den ble krongods i 1537 og utlagt til bymark i 1582. Fra 1624 ble den inndratt under kronen og ble da ikke drevet som eget bruk. I 1765 ble den solgt til stiftamtsmann Caspar Herman von Storm og har siden vært privateid.
Fra Ulven ser vi baksiden av nybygget på Helsfyr; synes egentlig det er vellykket, liker de runde fasadene og den usymetriske baksiden.
På Valle-Hovin finner vi idrettshallen og brakka til VIF. Fra idrettshallen var det en jevn strøm av unger og foreldre inn og ut, fotballturnering så det ut som. Ved brakka til VIF var det stille, skjer jo aldri mye der :-)
Her fikk jeg noen assosisasjoner; i min pure ungdom var jeg så dum at jeg røykte, og jeg røykte Tiedemanns gul nr. 3 og min bedre halvdel var enda verre, Rød mix.


Fabrikken har aner tilbake til 1740-årene da rådmann Iens Jacobsen startet det hele. I 1778 fikk de kongelig privilegium. En senere innehaver var Claus Winther og i 1833 overtok Johan Ludwig Tiedemann fabrikken etter Winthers enke, i 1849 solgte de til Johan Henrik Andresen og siden tilhørte fabrikken den familien helt til sommeren 2008.
Anlegget på Hovin var ferdige i 1968-80 og hadde 750 ansatte på det meste, de fleste var nok organisert i NNN så det blir i familien :-)
-

Her er vi på Kampen, parken der med vannbassengen ble anlagt i 1885-86 mens huset som nå er barnehage ble bygget i 1889.

Vi tok veien hjem via trappen ned til Brinken, anlagt i 1899, nå nyrestaurert.
-

1 kommentar:

Laila N. Christiansen sa...

Oi, så jo nærmest godt og varmt ut jo!! Hold varmen!!!