fredag 23. november 2012

Min smukke Storthingsmann

Dette er Ole Christian Andersen Nøstvik som levde fra 1782 til 1852, bonde fra Velfjord i Brønnøy og min tipp-tippoldefar.

Han var Stortingsrepresentant mellom 1828 og 52 og i dag kom jeg over en bok med karakterskildringer av representantene på det ellevte ordentlige Storthing fra 1845.

Her får man virkelig mer kjøtt på beinet:

Nordlands Amt.

68. Ole C. A. Nøstvig, Gaardbruger og Lagthingsmedlem, en gammel, prøvet Thingmand og en ægte Nordlænding. I ham veed Amtet, hvad det har, thi han er en Mand af sjelden Karakterfasthed og tillige en dygtig Mand med et godt Hoved og praktisk Indsigt i mange Thing. Han er ellers en jevn og ligefrem mand, der ikke gjør nogen Opsigt, hvorimod han i Kommitteen viser en ikke liden Virksomhed, og, naar han deeltager i Debatterne, med Tydelighed, i et simpelt Sprog forstaaer at fremsætte sin Mening. Vi ville haabe, at hans kraftige Konstitution endnu i længere Tid vil gjøre ham skikket til at modtage sine Medborgeres Tillidsvalg, som vi ansee det for afgjort, at han ikke vil savne. Han er en førbygget Mand af almindelig Høide med et ungdommeligt, godmodigt, smukt Ansigt, hvori ligger en vis Grad af Jovialitet, som han ogsaa virkelig besidder. Hans Organ er tydeligt, men meget svagt, hans Foredrag langsomt og betænksomt, men undertiden er han i Forlegenhed for at finde de rette Ord, hvilket gjør Foredraget stødende og mindre behageligt. Han hører til det liberale Partie.

Kilde: Ellevte ordentlige Storthing, en Samling af Karakterskildringer. Christiania 1845, s. 72.

Har du en Storthingsmann, finn han i bokhylla.noIngen kommentarer: