tirsdag 10. juni 2008

Kirkeferd i Danmark 2006

I september 2006 gjorde vi en kirkeferd i Danmark. Min farfarsslekt var prester i Danmark i flere ledd og generasjoner og selv om det ikke er noen graver etter dem, finnes kirkene de sognet til og de ville jeg se. Og Øystein ville gjerne være med for kartlesing det liker han.

Vi begynner med min 8 ganger tippoldefar Hans Grønbech (1575-1624). Hans giftet seg med Maren Justdtr. Saxe (1577-1627) i 1600, jeg kjenner til to barn, den ene; Jens kommer jeg tilbake til senere. Hans var født i Århus og han var skriver på Århus gård, borgermester i Århus og kongelig rettskriver over Nordre Jylland.
Kom antagelig fra Flensburg i Tyskland, navnet stammer fra landsbyen Grønbæk, Grønbæk sogn, Lysgård Herred, Viborg Amt på Jylland hvor hans mor giftet seg 2. gang. Kilde: Grønbech-ætta i Sør-Helgeland av pastor L. U. Pedersen.


Grønbæk Kirke er sognets eldste bygning, reist av områdets beboere ca. år 1200. En tid har kirken tilhørt kronen, men omkring 1440 ble den overdratt til det nærliggende Benediktinerklosteret. Etter reformasjonen kom kirken i Allinggårds eie før den i 1907 ble selveie. Kilde: Grønbæk Sogns Menighedsråd 1998.Marens far, min 9 ganger tippoldefar, Just Pedersen Saxe (1531-1619) var også født i Århus, gift i Mørke, Øster Lisbjerg Herred i Randers Amt, med Apelone Sørensdtr. Pind (ca. 1545-1597). I 1565 ble han immatrikulerte i Rostock, i 1567 ble han sogneprest til Mørke og Hvilsager og i 1577 ble han prost. Kilde: Steen Thomsen (Personalhist.Tidsskr. 1942. Slægten Saxe i Århus i det 16' og 17' årh. HJ Grønbechs slægtebog. I Personalhist. Tidsskr.1893. Wiberg: Almindelig dansk Præstehistorie. 1870-79. Kancelliets Brevbøger (trykte udgave).)
Ett av deres seks barn flyttet til Norge, Peder Saxe (1588-1652) som var sorenskriver i Ryfylke til 1639.

Mørke kirke er en romansk kvaderstenskirke fra 1100-tallet.
En annen av mine 9 ganger tippoldefar; Mads Nielssøn Gram (ca. 1532-1601) født i Gram i Frøs Herred i Haderslev Amt og død i Fron i Oppland, var sannsynligvis sønn av den første sognepresten i Gram, Niels Simonsen. Kilde: Frederick Gram.
Om Niels Simonsen vet vi at han var den første sognepresten i Gram etter reformasjonen, "1. april 1529 udstedte hertug Christian kollats for den første lutherske præst i Gram". Niels var visstnok barnefødt i Bæk i Nustrup sogn. Kilde: Træk af Grams Sogns Historie, H.P. Sørensen 1963 på eget forlag

Gram kirke er en av de gamle romanske kirkene fra ca. 1200. Tårnet ble først bygget i løpet av 1400-tallet og koret ble forlenget engang på 1500-tallet. Kilde: Paul Monrad.Så flytter vi oss over til Sjælland og 8 ganger tippoldeforeldre; Morten Jensen (1566-1623) og Cidtzele Pedersdatter (1563-1630). Sogneprest i Helsted oc Proust i Steufns Herrit fra 1592 til 1623 Kilde: S.V.Wiberg. (Fjerde presten på lista på bildet). (Ps. Har ingen forbindelse med Jacob Jacobsen Grønbech, så vidt jeg vet).

Hellested kirke er en hvitkalket romansk kirke oppført ca. 1200. Bygget av kridtkvadre fra Stevns klint. Det opprinnelige koret er erstattet av et langhuskor fra ca. 1500. Altertavlen er i høyrenessanse skåret av Engelbritt Chastensen fra København i 1604.

Den fargerike døpefonten i svulmende barokk er litt av et syn med sine fire barneskikkelser som forestiller årstidene.
Kilde: http://www.stam.dk/

Morten og Cidtzele datter Caren (1606-1637) var svigerdatter av tidligere nevnte Hans Grønbech. Hun var gift med hans sønn Jens (1601-1647) som var sogneprest i Højelse i Ramsø Herred i København Amt. Denne kirken rakk vi ikke å besøke denne gangen.
Til slutt var vi i der Cidtzele vokste opp, nemlig Øster Egede i Fakse Herred i Præstø Amt. Hun var datter av Peder Anderssøn, sogneprest i Øster Egede mellom 1560 og 1602


Dette er en hvitkalket kirke med tegltak, bygningshistorisk er den litt uvanlig. Den består av et romansk tårnparti, med skip fra 1608 som skjærer seg inn i et sengotisk murverk i østmuren som ellers er fra 1579. Kirken var en av de viktigste valfartskirkene på Skjælland i middelalderen.Kirken ligger like øst for herregården Jomfruens Egede og med sin beliggenhet er den ikke særlig synlig i landskapet så vi er veldig kry for at vi fant den.

Dessverre var ikke kirken åpen så vi fikk ikke sett innvendig. Kilde: http://www.stam.dk/


Var ikke det en fin tur kanskje? Fint å kjøre rundt i Danmark på de små veiene og se hvordan danskene bor på landet.

Selv om jeg nok må innrømme at det var morsomt å kjøre over Fyn også, det gikk veldig fort!

Ingen kommentarer: