onsdag 5. november 2008

Etikk i slektsforskning


Medlemsmøte i DIS Oslo-Akershus i Wergelandssalen på Riksarkivet, 52 medlemmer tilstede for å høre Georg Apenes kåsere (hans egne ord).

Først vil jeg bare si at jeg er veldig glad for at vi har hatt Apenes som sjef for Datatilsynet i 20 år, svenskene har ikke maken og se hvordan det har gått med dem. Men at han tror at en annen regjering i Norge skal få stoppet skattelistene på nettet er vel litt naivt.

Han sa selv at tilsynet har vunnet noen slag, men kanskje tapt krigen fordi mengden av opplysninger bare øker og øker og det er egentlig grenser for hvor mye en kan regulere ved hjelp av lovverket.

Før var personopplysningene fysisk og juridisk utilgjengelig i papirbaserte arkiv, men nå som tilgjengeligheten er blitt mye bedre er oppgaven ikke lenger å samle, men å gjøre det tilgjengelig. Det siste var et sitat fra sjefen min, Vigdis.

Apenes har selv vært slektsgransker de siste tyve årene, men har ikke samlet dataen i noe program, ting han har spesielle vansker med å publisere er dødsårsaker og dødssted. Det første er jo innlysende, men at dødssted skulle være problematisk? Jo, hvis bestefar døde i fengsel eller på sinnsykehus så er det kanskje et problem. Andre kan sette sammen fragmentene og få en helt annen historie ut av det og bruke det mot deg. Kan bli vanskelig å få jobb da kanskje og identitetstyveri er den forbrytelsen som er i sterkest vekst, det er skremmende det.

Han etterlyste en "Vær varsom" plakat for slektsforskere, det er absolutt noe foreninga burdte se på.

Det kom spørsmål fra salen om publisering av bilder og da henviste han til Åndsverkloven som begrenser vår mulighet til å publisere bilder uten noens samtykke, så derfor er det ikke noe bilde av Apenes i dette innlegget :-)

-

1 kommentar:

TorillJ sa...

Vi har satt i gang med etikk i forskinga vår. Egen gruppe som skal komme med forslag, kanskje du bør være med der?