mandag 13. april 2009

Vestvolden

Etter nederlaget i den andre slesvigske krigen i 1864 og tapet av Sønderjylland diskuterte man landets fremtidige sikkerhetspolitikk. Danmark var nå en liten stat og overfor en stormakt kunne de ikke vinne en krig, men med et godt defensivt forsvar, kunne man kanskje holde ut lenge nok til at en vennligsinnet stat kunne komme til unnsetning.


Vestvolden eller Vest-enceinten, ble oppført i årene 1888-92 og strakte seg fra Øresund ved Dyrehaven til Køge Bugt ved Avedøre. Med sine 15 kilometer i utstrekning var det et av verdens lengste, sammenhengende festningsverker. På festningens nordligste front ble det anlagt en rekke fort og batterier supplert med et system av områder som kunne oversvømmes.I tillegg til å være et interessant festningsverk er det også et viktig rekreasjons- og naturområde med viktige våtmarksområder for de fuglene som krever slikt. Dette området oppdaget vi ved en ren tilfeldighet for noen år siden. Ettersom det er et stykke å gå har vi gått den i tre omganger, men hatt som mål å sykle den i full lengde. Nå har vi gjort det og vi kommer til å gjøre det flere gangen fordi dette er en av grunnene til at vi er så glad i denne byen, den har naturen rett utenfor stuedøra. (Det er ikke bare Oslo som har det.) Her er vi klar for togturen sørover til startpunktet, og det koster ingenting å ta med sykkelen på toget i Danmark!Selve Vestvolden består av en lang rekke batterier og var på flere måter banebrytende innenfor befestningens historie. Mange av de gamle militære bygninger, kan fremdeles sees langs vollen, dette takket være kommunalt initiativ og folk på tiltak som vedlikeholder området, samt sauer som holder kulturlandskapet åpent.


Vollen ble bygget opp med forvoll, en 3,5 m dyp og 16 m bred våt grav, mens selve vollen var en sammenhengende rekke batterier med ca. 200 kanoner. Denne måten å lage forsvarsvoll på var en dansk oppfinnelse og æren for konstruksjonen har oberstløjtnant fra ingeniørtropperne, E.J. Sommerfeldt.

Ingen kommentarer: