torsdag 18. mars 2010

Faglig påfyll

Vi er ca 800 bibliotekarer som på fire dager skal gjennom et program som kan ta pusten av den ivrigste. På forhånd har jeg valgt meg ut de forelesningene jeg vil ha med meg og i går var det Bibliotekets plass i kunnskapssamfunnet og Biblioteket som støtte for forskning og utdanning.
Mange interessante innlegg fra rektorer, biblioteksjefer og bibliotekdirektører, men noe nytt var det vel ikke. Alle er enige om at biblioteket skal være støttefunksjon for primærgruppen som er studenter og ansatte. Vi er alle enige om at pakkeløsningene fra databaseleverandører og tidsskriftleverandører er for kostbare, vi får for mye som vi ikke har bruk for når vi skal kjøpe de vi har bruk for. Utgiftene til de digitale ressursene har passert utgiftene til det trykte materialet for flere år siden, og ABM må bli enda flinkere å forhandle frem avtaler for oss.

Jeg har ikke fulgt så godt med på læreplaner for grunnskolen de siste årene, men der står det at IKT skal være integrert i undervisningen akkurat som det er i det virkelige liv. Bibliotek, digitalemedier og læring; lykkelig trekant? En undersøkelse viser at det er satt av lite tid til kritisk vurdering og elevene er dårlig på sortering av informasjon, men har ubegrenset tro på egne evner.

Det kom forresten et godt forslag om lesemedisin på blå resept fra Inge Eidsvåg:

Kjell Aukrust mot depresjon
Kjell Askildsen mot overdreven oppstemthet
Agnar Mykle mot manglende lyst
Sigrid Undset mot dårlig hukommelse
og Knut Hamsun mot resten

Ingen kommentarer: