tirsdag 7. juni 2011

Eidsvollsbygningen

Når yndlingsdattera inviterer på tur sier ikke vi nei. Denne gangen ville hun til Eidsvoll for å se bygninga en siste gang før den blir restaurert. Som den fremstår nå er den et resultat av fire ombygginger, istandsettelser eller hva man vil kalle det. Hvert 50. år har den blitt pusset opp og det bærer den preg av. Denne gangen skal de prøve å tilbakestille den til 1814 og slik den var da familien Anker bodde der.

Det blir en vanskelig oppgave fordi man ikke har så mange kilder å ta av, den beste er auksjonskatalogen etter Carsten Ankers konkurs. Og så har man ved hjelp av nyere teknikker funnet grunnfargene i noen rom og i andre har man funnet originalfarger bak dørkarmer og bak paneler som har skult vinduer som aldri har vært i bruk.

Men det er litt omstridt om man virkelig skal gjøre det sånn, guiden snakket ikke så mye om disse uenighetene og Statbygg vil heller ikke si så mye foreløpig.


Man får høre mange morsome historier og anekdoter på en slik rundtur og fordi jeg spurte fikk jeg vite at de fleste bøkene i biblioteket er dubletter fra Universitetsbiblioteket. Mens andre kom tilbake gjennom sønnen og en av sønnesønnene til Carsten Anker, de kjøpte tilbake noe av det som gikk på auksjonen.

Det er ikke lov å fotografere inne, men dette bildet fra nordsiden synes jeg var litt fint, noen vinduer er malt på for symetriens skyld.


Fra Statsbudsjettet:

Eidsvollsbygningen Regjeringen foreslår en bevilgning i 2011 på 54,5 millioner kroner til restaurering av Eidsvollsbygningen. Restaureringen vil blant annet omfatte tilbakeføring til 1814-utseendet av hovedbygningen og paviljongene og oppgradering av tekniske anlegg. Videre vil det bli gjennomført bedring av publikumsfunksjonene i hovedbygningen og tiltak knyttet til universell utforming. Restaureringen omfatter også istandsetting av parken. Planlagt oppstart er september 2010, med ferdigstillelse 1. kvartal 2014. Det foreslås en kostnadsramme på 361,5 millioner kroner.

Fortidsminneforeningen  se innlegg 1.6.2011

1 kommentar:

Anja sa...

Takk for turen! :)